CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022
30/12/2021 12:00:00

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022 TRÌNH KỲ HỌP HĐND XÃ

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022 TRÌNH KỲ HỌP HĐND XÃ, CÓ TỆP ĐÍNH KÈM TẢI VỀ.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 738
Trước & đúng hạn: 738
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:23/09/2023 20:15:33)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NHẬT TÂN - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: thôn Cao Duệ xã Nhật Tân huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203530079

Email: lethanhhai1983@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0