CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ II
24/09/2022 04:42:57

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2022

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2022, CÓ TỆP ĐÍNH KÈM TẢI VỀ.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 762
Trước & đúng hạn: 762
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2023 18:05:16)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NHẬT TÂN - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: thôn Cao Duệ xã Nhật Tân huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203530079

Email: lethanhhai1983@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 15
Tất cả: 26,300