QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Quy hoạch sử dụng đất xã Nhật Tân
01/03/2022 04:50:25

Dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

Dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, có tệp đính kèm, tải về.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 52
Trước & đúng hạn: 52
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/02/2023 02:01:33)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NHẬT TÂN - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: thôn Cao Duệ xã Nhật Tân huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203530079

Email: lethanhhai1983@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 4
Tất cả: 19,717