QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.
23/09/2022 12:00:00

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đến năm 2030

Ngày 11/8/2022 Uỷ ban nhân dân huyện Gia Lộc đã ra quyết định số 2128/QĐ - UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đến năm 2030. 
Chiều ngày 14/9/2022 tại Hội trường UBND xã đã phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức hội nghị công bố đồ án quy hoạch sử dụng đất đến toàn thể CBCC, các ngành đoàn thể, các thôn, toàn văn quyết định tại đây. Bản đồ quy hoạch tại đây.
Nguồn: ĐCXD
thực hiện: Hồ đình thảo 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 52
Trước & đúng hạn: 52
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/02/2023 01:53:26)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NHẬT TÂN - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: thôn Cao Duệ xã Nhật Tân huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203530079

Email: lethanhhai1983@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 3
Tất cả: 19,716