THÔNG BÁO
Hỗ trợ nông dân sản xuất.
11/11/2022 05:43:10

Hỗ trợ xây dựng nhà màng nhà lưới phát triển sản xuất theo kế hoạch huyện Uỷ Gia Lộc!

Thông báo niêm yết công khai hỗ trợ xây dựng nhà màng nhà lưới, có tệp đính kèm, đơn tải về. thông báo tải về.
Nguồn: Địa chính NN.
Thực hiện: Lê Thanh Hải. 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 52
Trước & đúng hạn: 52
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/02/2023 02:02:47)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NHẬT TÂN - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: thôn Cao Duệ xã Nhật Tân huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203530079

Email: lethanhhai1983@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 4
Tất cả: 19,717