CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Ngày hội của toàn dân tham gia bầu cử xã Nhật Tân
17/06/2021 03:54:10

Với không khi vui mừng phấn khởi. Ngày 23 tháng 5 năm 2021 trên địa bàn xã Nhật Tân, toàn thể nhân dân thực hiện quyền và trách nhiệm cử tri của mình đã đi bầu cử, sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đủ phẩm chất và năng lực tham gia vào cơ quan quyền lực của Nhà nước, đại diện cho ý trí nguyện vọng của nhân dân.
 
 
  
 Kết quả địa phương đã bầu được 24/25 đại biểu hội đồng Nhân dân xã khóa XXIV nhiệm kỳ 2021 - 2026

 Danh sách người trúng cử đại biểu HĐND xã Nhật Tân được xếp theo vần A,B,C

  

STT

Họ và tên

Đơn

vị

bầu

cử(

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Tôn giáo

Quê quán

Nơi ở
hiện nay
(3)

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ(4)

Nơi
công tác

Ngày vào Đảng

(nếu có)

Đại biểu HĐND (nếu có)

Ghi chú

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

1

                                   Trịnh Văn Bôn

2

17/6/1985

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

NhậtTân, Gia Lộc,Hải Dương

Thị Đức, Nhật Tân, Gia Lộc, Hải Dương

12/12

bổ túc

Trung cấp

công an

Không

Trung cấp

Không

Cán bộ xã, Bí thư xã Đoàn

UBND xã Nhật Tân

18/5/2015

   

2

Nguyễn Thị Chiêm

1

09/02/1983

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Nhật Tân, Gia Lộc, HảiDương

Thị Đức, Nhật Tân, Gia Lộc, Hải Dương

12/12

phổ thông

Đại học nông nghiệp

Không

Trung cấp

Không

Cán bộ xã, Phó bí thư TT Đảng uỷ

Đảng ủy xã Nhật Tân

20/11/2007

   

3

Nguyễn Văn Dúp

8

15/8/1958

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Nhật Tân, Gia Lộc, Hải Dương

Cao Duệ, Nhật Tân, Gia Lộc, Hải Dương

10/10

Phổ thông

Không

Không

Sơ cấp

Không

Cấp uỷ chi bộ thôn Cao Duệ

xã Nhật Tân

03/02/1990

   

4

Phạm Thị Gượng

2

04/3/1957

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Nhật Tân, Gia Lộc,HảiDương

Thị Đức, Nhật Tân, GiaLộc,Hải Dương

7/10

Không

Không

Không

Không

Chi hội trưởng phụ nữ thôn Thị Đức

xã Nhật Tân

 

khóa 23

 

5

Lê Thanh Hải

7

12/12/1983

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Nhật Tân, Gia Lộc, Hải Dương

Cao Duệ, Nhật Tân, Gia Lộc, Hải Dương

12/12

phổ thông

Đại học luật

Không

Trung cấp

Không

Phó chủ tịch UBND xã

UBND xã Nhật Tân

16/6/2005

khóa 23

6

Đoàn Văn Hiền

8

25/7/1962

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Nhật Tân, Gia Lộc, Hải Dương

Cao Duệ, Nhật Tân, Gia Lộc, Hải Dương

10/10

Phổ thông

Trung cấp quân sự

Không

Sơ cấp

Không

Chủ tịch uỷ ban MTTQ xã

UBND xã Nhật Tân

18/01/1984

khóa 23

 

7

Vũ Trung Kiên

3

19/5/1948

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Nhật Tân, Gia Lộc,Hải Dương

Cao Duệ, Nhật Tân,

gia lộc, hải dương

10/10 phổ thông

Cao đẳng sư phạm

Không

Trung cấp

Không

Chủ tịch hội người cao tuổi xã

UBND xã Nhật Tân

07/7/1977

   

8

Nguyễn Hữu Lịch

1

20/4/1969

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Nhật Tân, Gia Lộc,HảiDương

Thị Đức, Nhật Tân, GiaLộc,Hải Dương

12/12

bổ túc

Đại học công tác xã hội

Không

Trung cấp

Không

Cán bộ xã, Bí thư Đảng uỷ,

Đảng ủy xã Nhật Tân

15/02/1991

khóa 23

 

9

Trịnh Thị Lúa

1

11/8/1968

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Nhật Tân, Gia Lộc,HảiDương

Thị Đức, Nhật Tân, GiaLộc,Hải Dương

7/10

Không

Không

Không

Không

Chi hội phó phụ nữ, thôn Thị Đức

xã Nhật Tân

 

khóa 23

 

10

Đỗ Văn Lương

7

05/10/1962

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Nhật Tân, Gia Lộc, Hải Dương

Cao Duệ, Nhật Tân, Gia Lộc, Hải Dương

12/12

Bổ túc

Trung cấp quân sự

Không

Trung cấp

Không

Chỉ huy trưởng quân sự xã

UBND xã Nhật Tân

19/5/1985

khóa 23

 

11

Phạm Ngọc Minh

5

13/7/1983

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Đồng Quang,Gia Lộc, Hải Dương

Khu 4,TT Gia Lộc Gia Lộc,Hải Dương

12/12

phổ thông

Đại học quản trị kinh doanh

Thạc sĩ

Trung cấp

Không

Chủ tịch UBND xã

UBND xã Nhật Tân

06/12/2011

 

12

Nguyễn Thị Mỵ

4

18/8/1983

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Nhật Tân, Gia Lộc, hải Dương

Cao Duệ, Nhật Tân, Gia Lộc, Hải Dương

12/12

bổ túc

Đại học công tác xã hội

Không

Trung cấp

Không

Chủ tịch hội phụ nữ xã

UBND xã Nhật Tân

10/12/2011

khóa 23

 

13

Nguyễn Văn Phấn

3

07/4/1963

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Nhật Tân, Gia Lộc,Hải Dương

Cao Duệ, Nhật Tân,

gia lộc, hải dương

12/12

phổ thông

Cao đẳng quản trị HC văn phòng

Không

Sơ cấp

Không

Công chức Văn phòng thống kê

UBND xã Nhật Tân

17/8/1986

khóa 23

 

14

Hoàng Đức Phong

6

10/01/1979

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

TT Gia Lộc, Gia Lộc, Hải Dương

Khu 2,TT Gia Lộc Gia Lộc, Hải Dương

12/12

phổ thông

Đại học cảnh sát

Không

Trung cấp

Không

Trưởng công an xã

UBND xã Nhật Tân

19/5/2003

 

15

Phạm Văn Sơn

5

20/02/1972

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Nhật Tân, Gia Lộc, Hải Dương

Cao Duệ, NhậtTân, Gia Lộc,Hải ương

12/12

phổ thông

Đại học công tác xã hội

Không

Trung cấp

Không

Chủ tịch hội nông dân xã

UBND xã Nhật Tân

11/11/2003

 

16

Nguyễn Văn Tám

8

28/6/1962

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Nhật Tân, Gia Lộc, Hải Dương

Cao Duệ, Nhật Tân, Gia Lộc, Hải Dương

10/10

Phổ thông

Không

Không

Sơ cấp

Không

Bí thư CB-trưởng thôn Cao Duệ

UBND xã Nhật Tân

17/8/1985

khóa 23

 

17

Trần Thị Thanh

3

20/3/1994

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Nhật Tân, Gia Lộc,Hải Dương

Cao Duệ, Nhật Tân,

gia lộc, hải dương

12/12 phổ thông

Không

Không

Không

Không

Bí thư chi đoàn 2

xã Nhật Tân

   

18

Phạm Văn Thành

4

10/10/1964

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Nhật Tân, Gia Lộc, hải Dương

Cao Duệ, Nhật Tân, Gia Lộc, Hải Dương

7/10

Không

Không

Sơ cấp

Không

Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp xã

xã Nhật Tân

22/12/1986

   

19

Nguyễn Thị Thao

2

18/6/1966

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Nhật Tân, Gia Lộc,HảiDương

Thị Đức, Nhật Tân, GiaLộc,Hải Dương

12/12

Bổ túc

Trung cấp

nông nghiệp

Không

Sơ cấp

Không

Phó bí thư chi bộ, phó thôn

xã Nhật Tân

16/9/2004

   

20

Đào Văn Thất

7

22/9/1967

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Nhật Tân, Gia Lộc, Hải Dương

Cao Duệ, Nhật Tân, Gia Lộc, Hải Dương

12/12

phổ thông

Đại học nông nghiệp

Không

Trung cấp

Không

Phó chủ tịch HĐND xã

UBND xã Nhật Tân

06/9/1989

khóa 23

 

21

Nguyễn Hữu Thiện

1

01/3/1978

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Nhật Tân, Gia Lộc,HảiDương

Thị Đức, Nhật Tân, GiaLộc,Hải Dương

12/12

bổ túc

Đại học công tác xã hội

Không

Trung cấp

Không

Công chức văn hoá, XH

UBND xã Nhật Tân

07/3/2002

   

22

Vũ Ngọc Tiến

4

05/8/1975

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Nhật Tân, Gia Lộc, hải Dương

Cao Duệ, Nhật Tân, Gia Lộc, Hải Dương

12/12

phổ thông

Đại học nông nghiệp

Không

Trung cấp

Không

Công chức địa chính nông nghiệp,môi trường

UBND xã Nhật Tân

03/02/1998

khóa 23

 

23

Lê Tuấn

6

17/12/1992

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Nhật Tân, Gia Lộc, Hải Dương

Cao Duệ, Nhật Tân Gia Lộc, Hải Dương

12/12

Bổ túc

Trung cấp quân sự

Không

Trung cấp

Không

Bí thư chi đoàn 3 Cao Duệ

xã Nhật Tân

     

24

Ngô Xuân Yên

5

22/4/1964

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Nhật Tân, Gia Lộc, Hải Dương

Cao Duệ, NhậtTân, Gia Lộc,HảiDương

12/12

phổ thông

Không

Không

Sơ cấp

Không

Phó bí thư chi bộ,Phó thôn CD

xã Nhật Tân

02/3/1984

khóa 23

 Nguồn: UBBC
Thực hiện: Thanh Hải. 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 1 đã giải quyết:
94.7%
Số hồ sơ xử lý: 18
Trước & đúng hạn: 18
Trễ hạn: 1
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/01/2022 19:43:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NHẬT TÂN - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: thôn Cao Duệ xã Nhật Tân huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203530079

Email: lethanhhai1983@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0