CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2022
24/09/2022 04:40:38

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2022

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2022, CÓ TỆP ĐÍNH KÈM TẢI VỀ.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 762
Trước & đúng hạn: 762
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2023 17:35:32)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NHẬT TÂN - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: thôn Cao Duệ xã Nhật Tân huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203530079

Email: lethanhhai1983@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 15
Tất cả: 26,300