GIÁO DỤC-Y TẾ
Thông báo Ủy ban nhân dân.
28/06/2021 05:29:14

Công tác phòng chống dịch COVID - 19 trong trạng thái bình thường mới!

THÔNG BÁO

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID- 19

trong trạng thái bình thường mới

Thực hiện Công văn số 283/UBND-VP, ngày 21/6/2021 của UBND huyện Gia Lộc về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 trong trạng thái bình thường mới.

Trong thời gian qua diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã tương đối ổn định, xong về tình hình dịch bệnh trên phạm vi cả nước cũng đang rất phức tạp rất dễ tác động vào tỉnh, huyện cũng như địa phương. Một số người dân còn có tâm lý chủ quan lơ là, chưa thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch như không đeo khẩu trang khi ra đường, tụ tập đông người ở các nơi công cộng... Ủy ban nhân dân xã Nhật Tân đề nghị nhân dân tiếp tục thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Các cấp uỷ chi bộ, các đoàn thể, đơn vị tiếp tục chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu; nếu đơn vị nào để xảy ra dịch bệnh mà do nguyên nhân do chủ quan, lơ là thì trước hết người đứng đầu phải chịu mọi hình thức xử lý kỷ luật theo quy định.

2. Hạn chế một số hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đến khi có thông báo mới cụ thể như sau:

2.1.Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết. Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức thì do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo qui định.

2.2. Tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu: khu vui chơi, giải trí, cơ sở chiếu phim, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường, quán game…

2.3. Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, khu tập luyện thể dục thể thao, khu di tích được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Nhà hàng quán ăn được phép phục vụ tại chỗ nhưng phải thực hiện nghiêm quy định của Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID – 19 tại cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn tỉnh.

2.4. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế “5K + vắc xin + công nghệ”;

2.5. Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân tiếp tục đẩy mạnh cài đặt cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử có trách nhiệm khai báo thông tin về lịch trình, quá trình tiếp xúc của bản thân hàng ngày khi có yêu cầu của cơ quan chức năng và người thi hành công vụ trong phòng chống dịch. Đề nghị toàn thể nhân dân khi đi ra khỏi phạm vi tỉnh về địa phương cũng như người thân của mình từ địa phương khác về lưu trú phải khai báo y tế trực tiếp tại Trạm y tế xã, nếu trường hợp nào không khai báo để xảy ra việc lây lan dịch bệnh thì cá nhân đó hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác phòng chống dịch COVID - 19 cho đến khi có thông báo mới.

Nơi nhận:

- Đài truyền thanh;

- Lưu: VT./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Chủ tịch

(đã ký)

Phạm Ngọc Minh

Nguồn: BCĐ

Thực hiện: Thanh Hải. 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 1 đã giải quyết:
94.7%
Số hồ sơ xử lý: 18
Trước & đúng hạn: 18
Trễ hạn: 1
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/01/2022 19:43:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NHẬT TÂN - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: thôn Cao Duệ xã Nhật Tân huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203530079

Email: lethanhhai1983@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 20
Tất cả: 8,115